Silah Taşıma

 

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

* Valilik Makamına Dilekçe.
* Silah Satın Alma İstek Formu
* Nüfus Cüzdanı Sureti
* Nüfus Cüzdanı Aslı
* ikametgah Belgesi
* Adli Sicil Belgesi
* Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)
* 5 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde Renkli Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

Yukarıdaki belgelerin tamamı her müracaatçı tarafından getirilmesi gereken belgelerdir. Bunlara ek olarak. Yönetmeliğin 8. ve 9. maddeleri gereğince Valilerce silah taşıma ruhsatı verilirken ayrıca istenecek belgeler aşağıya çıkartılmıştır.
1)Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kamu Görevlilerinden Yapmış oldukları işe dair görev belgesi.
2)Yönetmeliğin 9. maddesi:
(a) Bendi Yürürlükten kaldırıldı.
(b) Bendi Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dış işleri Meslek M