DOĞANHİSAR KAYMAKAMLIĞI
                                      SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
                                               HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

AİLE YARDIMI

Nakdi, Gıda, Sağlık, Eğitim, Ev Onarım Talebi, Yakacak Yardımları
 
1. Başvuru işlemleri Vakfımıza yapılan müracaat esnasında BSYB Sistemi üzerinden alınarak gerekli dokümanlar çıkarılır, dosyası güncel olmayanlar için tahkikat evrakı verilerek yapılır.
2. Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vakfa müracaata bizzat gelinir.

3. Talep ettiği yardım programına göre ek belge istenebilir. (Örn. Ev onarım talebi için maliyet raporu, tapusu vs., Sağlık yardımı için talebini destekleyen doktor raporu gibi.)

Yardımın sonuçlanma süresi.
 
 
İlk müracaat ve hane ziyareti güncel olmayan dosya sahipleri için olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 30 gün
 

Dosyası güncel olan müracaatların sonuçlanma zamanı olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 15 gün

 

 

 

2

 

 

 

2022 S.K. GÖRE ENGELLİ VE YAŞLILIK AYLIĞI

1. Başvuru işlemleri Vakfımıza yapılan müracaat esnasında BSYB Sistemi üzerinden alınarak gerekli dokümanlar çıkarılır, dosyası güncel olmayanlar için tahkikat evrakı verilerek yapılır.
2. Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vakfa müracaata bizzat gelinir.
3. Engelli aylığı müracaatı için Engelli Sağlık Kurulu Raporu.

4. 18 yaş altı engelli aylığı müracaatı için Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Vasi Kararı

 

Yardımın sonuçlanma süresi.
İlk müracaat ve hane ziyareti güncel olmayan dosya sahipleri için olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 30 gün
 

Dosyası güncel olan müracaatların sonuçlanma zamanı olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 15 gün

 

 

3

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN MÜRACAAT

1. Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vakfa müracaata bizzat gelinir.

BSYB Sistemi üzerinden anında yapılan provizyon sorgu sonucuna göre diğer işlemler yapılır. 

 

 

Provizyon sorgu sonucuna göre işlem süresi değişmektedir.

 

 

 

4

 

 

 

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIM PROGRAMI

 
1. Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vakfa müracaata bizzat gelinir.
Asker kişinin sosyal güvencesi olmayan bekar ise annesi, evli ise eşi müracaat edebilir.

2. Başvuru işlemleri Vakfımıza yapılan müracaat esnasında BSYB Sistemi üzerinden alınarak gerekli dokümanlar çıkarılır, dosyası güncel olmayanlar için tahkikat evrakı verilerek yapılır.

Yardımın sonuçlanma süresi.
İlk müracaat ve hane ziyareti güncel olmayan dosya sahipleri için olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 30 gün
 

Dosyası güncel olan müracaatların sonuçlanma zamanı olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 15 gün

 

 

 

5

 

 

 

EŞİ VEFAT ETMİŞ  KADINA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

1. Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vakfa müracaata bizzat gelinir.
Sosyal Güvencesi olmayan ve resmi nikahlı eşin vefat etmesi durumunda müracaat edilebilir. (Resmi nikahsız evli olanların tespiti halinde yardımı durdurulur.)

2. Başvuru işlemleri Vakfımıza yapılan müracaat esnasında BSYB Sistemi üzerinden alınarak gerekli dokümanlar çıkarılır, dosyası güncel olmayanlar için tahkikat evrakı verilerek yapılır.

Yardımın sonuçlanma süresi.
İlk müracaat ve hane ziyareti güncel olmayan dosya sahipleri için olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 30 gün
 

Dosyası güncel olan müracaatların sonuçlanma zamanı olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 15 gün

 

 

 

6

 

 

 

ŞARTLI GEBELİK, SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIM PROGRAMI

1. Sosyal Güvencesi olmayan kişiler Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vakfa müracaata bizzat gelir.
2. Başvuru işlemleri Vakfımıza yapılan müracaat esnasında BSYB Sistemi üzerinden alınarak gerekli dokümanlar çıkarılır, dosyası güncel olmayanlar için tahkikat evrakı verilerek yapılır.
3. Sağlık ve Eğitim yardımlarında çocukların nüfus cüzdan fotokopileri.

3.Gebelik için yardım talebi olanlar, Aile Hekimden alınacak gebelik raporu.

Yardımın sonuçlanma süresi.
İlk müracaat ve hane ziyareti güncel olmayan dosya sahipleri için olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 30 gün
 

Dosyası güncel olan müracaatların sonuçlanma zamanı olağanüstü durumlar hariç olmak üzere 15 gün

 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereği; Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan (...)(1) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.