İLÇEMİZDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARI
 

DOĞANHİSAR ULU CAMİİ

İlçemiz Pazar Mahallesinde bulunmaktadır, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olup, camii olarak halen kullanılmaktadır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 08.10.1976 gün ve 174 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

H.955 / M.1548 yılında Sahip Abdullah Baba Efendi tarafından yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı devrinin en zengin ahşap camilerindendir. 

 

ÇARŞI CAMİİ

İlçe merkezimizde çarşı içinde bulunan meyilli bir arazide kurulmuştur, tek mekanlı, kalın taş duvarlı, ahşap çatılı bir camiidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olup, camii olarak halen kullanılmaktadır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 08.10.1976 gün ve 174 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

Yapının mimarı Abdullah bin Abdurrahman'dır.1521'de inşa edilen cami 1950'li yıllarda Müslüm Gökçek tarafından onarılmıştır.
  

ORTA CAMİİ

İlçe merkezimizde aynı adlı mahallede yer alan tek mekanlı, çatılı bir camidir. Kuzey cephesindeki ahşap minare duvar içerisine yerleştirilmiştir. Şerefe köşkü Konya Aziziye camii ne benzemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olup, camii olarak halen kullanılmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 22.10.1987 gün ve 3735 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

Caminin yapan ve yaptıranı bilinmemekle 19 yy. sonlarında yapılan cami, 1961 yılında son şeklini almıştır.

 

KOÇAŞ CAMİİ

İlçemiz Koçaş kasabasında bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olup, camii olarak halen kullanılmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 03.01.1996 gün ve 2461 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

Caminin yapan ve yaptıranı bilinmemekle 15 yy. da yapılan cami mimari özelliklerinden dolayı Karamanoğulları dönemine tarihlenilebilir.